Gweledigaeth, Cenhadaeth a Gwerthoedd

EIN GWELEDIGAETH

Ysbrydoli dyfodol o lesiant cynhyrchiol i bawb drwy alluogi i wasanaethau cyhoeddus gyrraedd eu llawn botensial er budd y bobl y maent yn eu gwasanaethu, a’r staff sy’n cyflawni ar eu rhan.

EIN CENHADAETH

Ysbrydoli a chynorthwyo arweinwyr a dylanwadwyr i wella lles pob dinesydd gan ddefnyddio dull sy’n mynd i’r afael â heriau cymhleth drwy strategaethau creadigol.

EIN GWERTHOEDD

  1. Sicrhau cyd-barch a ffocws ar gydberthnasau
  2. Darparu amgylcheddau diogel ar gyfer trafod newid
  3. Hyrwyddo caredigrwydd mewn strategaeth a darpariaeth
  4. Ymrwymiad i gefnogi gostyngiad mewn anghydraddoldeb
  5. Gwrando’n amlwg ar brofiadau byw dinasyddion
  6. Gweithredu pragmatiaeth wrth ddatblygu a chyflwyno
  7. Annog creadigedd ac arloesi
  8. Sicrhau amrywiaeth o safbwyntiau
  9. Ysgogi newid uchelgeisiol, ystyrlon a chynaliadwy
  10. Darparu gwasanaethau cyhoeddus modern sy’n cael eu hysgogi gan werth